USLUGE

• inženjering
• građenje
• projektovanje
• izrada predugovora, Ugovora i druga pravna regulativa,
• prevod: struje, vode i telefona na novog vlasnika,
• odobrenje za rad, registracija preduzeća,
• pribavljanje kopija planova i lista nepokretnosti.

Stojimo Vam na usluzi i po pitanjima administrativnih poslova, kao i eventualnim prevodima.

SERTIFIKATI

NAGRADE

DRUŠTVENA ODGOVORNOSTNa Međunarodnom sajmu građevinarstva u Parizu, u konkurenciji firmi iz 35 zemalja, naša firma je dobitnik prestižne „Milenijumske nagrade za kvalitet”.
Učešćem u brojnim humanitarnim akcijama i sponzorisanjem brojnih sportskih, kulturnih i naučnih manifestacija, dajemo svoj doprinos u stvaranju bolje i uspješnije budućnosti za sve.

PARTNERI:

I N Ž E N J E R I N G • G R A Đ E N J E • P R O J E K T O V A N J E

Direkcija javnih radova Direkcija za saobracaj Grad Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Gradjevinski fakultet KESZ