O NAMA

Građevinsko preduzeće IGP “Fidija” d.o.o. iz Podgorice
osnovano je 1987. god. u Sarajevu. Od 06.06.1992. god.,
posluje sa sjedištem u Podgorici.

Osnovna djelatnost preduzeća je projektovanje i izvođenje objekata visokogradnje i niskogradnje.
IGP " Fidija" d.o.o. iz Podgorice je stručno i kadrovski osposobljena za izvođenje svih vrsta radova, kako u visokogradnji, tako i u niskogradnji.

Najznačajniji objekti visokogradnje, koje je ovo preduzeće izgradilo su: " L-13" na Zabjelu, Atlasmont banka u Podgorici, Stambeno poslovni objekat "Stara Varoš" - blok 7 u Podgorici, Srednja ekonomska škola “Mirko Vešović” u Podgorici, Stambeno -poslovni objekti A, B i C u Bečićima, Srednja medicinska škola u Podgorici, Zavod za školstvo, Ispitni centar i Centar za stručno obrazovanje u Podgorici i mnogi drugi.

Svoju stručnost na zavidnom nivou, ovo preduzeće je opravdalo kroz uspješno odrađene sanacije i rekonstrukcije objekata niskogradnje, kao što su: most na rijeci Pčinji na magistralnom putu Podgorica-Kolašin, most “Bijele stijene” na magistralnom putu Podgorica-Kolašin, most preko rijeke Lim kod Rijeke Marsenića i mostovi ”Kufin 1” i “Kufin 2” na magistralnom putu Budva-Bar i dr.

Preduzeće je privatno i permanentno iskazuje pozitivne rezultate u poslovanju, za šta je i dobilo brojna domaća i inostrana priznanja.

Broj zaposlenih radnika je 96 stalno zaposlenih i do 50 povremeno angažovanih radnika.

U skladu s opštom poslovnom orijentacijom i etičkim načelima uspješnog i odgovornog privrednog subjekta, svjesni važnosti svoje uloge u društvu, kao i potreba ostalih zainteresovanih strana, obavezali smo se na sprovođenje politike upravljanja kvalitetom, životnom sredinom i zaštitom i zdravljem na radu.

Naša misija je konstantno pratiti svjetske trendove u građevinarstvu i primjenjivati najnovije tehnologije i dostignuća. Naša vizija je zadržati status jedne od vodećih građevinskih kompanija u Crnoj Gori.

Zaštitu na radu smatramo značajnim segmentom uspješnog poslovanja Kompanije. Kolektiv IGP „Fidija“ predano stvara radno okruženje bez povreda na radu, jer su zdravlje i bezbjednost na radnom mjestu prioriteti poslovanja, zajedno sa odavno usvojenim stavovima da se svi incidenti i povrede mogu spriječiti, i da je poštovanje bezbjednosnih pravila i adekvatno ponašanje – uslov zaposlenja.

Zaštita životne sredine jedan je od imperativa poslovne politike kompanije. IGP „Fidija“ je uradilo Plan upravljanja opasnim i neopasnim otpadom u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a u cilju zakonskog tretmana otpada po karakteristikama i vrstama. Time dajemo dobar primjer i potvrđujemo saradnju sa lokalnom zajednicom, državom, partnerima, medijima i stručnom javnošću.

Takođe, ističemo našu jasnu namjeru, ozbiljnost i posvećenost kada je u pitanju doprinos očuvanju životne sredine.

Ne samo da činimo sve što je u našoj moći kako bismo sačuvali, zaštitili i unaprijedili životno okruženje, već to radimo odgovorno, stručno i zakonski utemeljeno.

Svoje ciljeve postižemo ulaganjem u najsavremeniju tehnologiju, kroz razvoj tržišta, prodaje i marketinga te kontinuiranim unapređivanjem sistema upravljanja pozicioniramo IGP „Fidija“ d.o.o. kao jednu od vodećih građevinskih kompanija u Crnoj Gori.

Naša obaveza je ispuniti sve zahtjeve kupaca koji se odnose na kvalitet naših usluga, uz čvrsto opredjeljenje svih zaposlenih da prilagodimo naše procese sistemu upravljanja kvalitetom, životnom sredinom i zaštitom i zdravljem na radu.

Definišući budućnost Uprava IGP „Fidija“ d.o.o. svojim načinom upravljanja obezbjeđuje:

· usklađenost sa svim zakonskim propisima i zahtjevima kupaca,
· resurse i edukaciju potrebnu za sprovođenje ove politike,
· procjenu djelotvornosti i usklađenosti s postavljenim ciljevima,
· sprovođenje kontinuiranog poboljšanja integrisanog sistema upravljanja.

U skladu s načelima transparentnosti Uprava IGP „Fidija“ d.o.o. osigurala je dostupnost ove politike svojim zaposlenima i svim drugim zainteresovanim stranama.

MISIJA

VIZIJA

KARIJERA

Konstantno pratiti svjetske trendove u građevinarstvu
i primjenjivati najnovije tehnologije i dostignuća

Zadržati status jedne od vodećih građevinskih kompanija
u Crnoj Gori

Ukoliko tražite posao, građevinsko preduzeće IGP "Fidija" je ozbiljna prilika za Vas. Klikni ovdje>>

PARTNERI:

I N Ž E N J E R I N G • G R A Đ E N J E • P R O J E K T O V A N J E

Direkcija javnih radova Direkcija za saobracaj Grad Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Gradjevinski fakultet KESZ