NISKOGRADNJA

Most "Baily M-1" Plužine
Plužine / 2012 /

Sanacija tunela br. 8 na magistralnom putu M-2,
Ribarevina-Berane-Rožaje-Špiljani
km 1152+036, l=72m
Rožaje / 2012 / Direkcija za saobraćaj

Sanacija mosta na ulazu u Plav na magistralnom putu R-9, Murino-Plav-Gusinje; dionica R-9.1
(Plavski most)
Plav / 2012 / Direkcija za saobraćaj

Sanacija mosta Besnik, na magistralnom putu M-2, Ribarevina-Špiljani , dionica Rožaje-Špiljani
Rožaje / 2012 / Direkcija za saobraćaj

Sanacija tunela br. 50 na magistralnom putu M-18, Šćepan Polje, km 22+953 (Partner u Konzorcijumu "Romanija putevi - IGP Fidija")
Plužine / 2012 / Direkcija za saobraćaj

Sanacija mosta "Uloševina" na magistralnom putu M-2, dionica Mojkovac-Ribarevina
Mojkovac/ 2012 / Direkcija za saobraćaj

Tunel Rožaje
Rožaje 2010 Direkcija javnih radova CG

Sanacija klizišta na magistralnom putu M-18 u km 104+600, lokalitet Zagorak
Nikšić 2010 Direkcija za saobraćaj CG

Rekonstrukcija ograde na mostu Braće Zlatičanin
Podgorica 2010 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Sanacija mosta "Bijela crkva 1" u km 1151+850 na magistralnom putu M-2 Ribarevina-Rožaje-Špiljani
Rožaje 2009-2010 Direkcija za saobraćaj CG

Rekonstrukcija mosta na putu Brezovik - Vidrovan km 4+239
Nikšić 2010 Direkcija za saobraćaj CG

Rekonstrukcija Trebješke ulice I faza
Nikšić 2009 Opština Nikšić

Rekonstrukcija ulice Bratstva i Jedinstva u dijelu velike pijace
Podgorica 2009 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Rekonstrukcija mosta Blaža Jovanovića
Podgorica 2009 Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

Revitalizacija i sanacija mostova "Bać 1", "Bać 2" i "Ibar 3"
Rožaje 2008-2009 Direkcija za saobraćaj CG

Izgradnja mosta preko rijeke Škudre
Kotor 2008-2009 Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora - Kotor

Most "Mojkovac" (rekonstrukcija)
Mojkovac 2008-2009 Direkcija za saobraćaj CG

Mostovi "Kufin 1" i "KUFIN 2" (rekonstrukcija)
Buljarica Budva 2008-2009 Direkcija za saobraćaj Crnagoraput

Most na Marsenića rijeci (rekonstrukcija)
Mojkovac 2007 Direkcija javnih radova CG

Most Ždrebaonik i Most na rijeci Rujeli (rekonstrukcija)
Danilovgrad Tuzi Podgorica 2006 Direkcija javnih radova CG

Most Bijele stijene (sanacija)
Podgorica Kolašin 2006 Direkcija za državne puteve CG

Most preko rijeke Pčinje (rekonstrukcija)
Podgorica Kolašin 2005 Direkcija za državne puteve CG

Izrada kolektora za gradsku kanalizaciju
Pljevlja 2002-2003 ICMA i USAID

Saobraćajnice Bulevar Narodne omladine
Nikšić 2002 USAID i SO Nikšić

AB Most i priključne saobraćajnice Lijeva rijeka - Grbin do
2002 Dr. fond za gradj. zemlj. pros. plan. i puteve

Uredjenje koridora uz ulicu Narodne omladine i oko stambenog bloka
Nikšić 2002 USAID

Čelični most
Bečići 1994 Direkcija javnih radova CG

ZAŠTITA NA RADU

Poštovanjem svih propisa, međunarodnih konvencija i preporuka, primjenom najsavremenijih
metoda rada, racionalnim korišćenjem ljudskih i tehničkih resursa ostvarujemo stalno unapređenje
kvaliteta usluga i unapređenje zaštite radne i životne sredine. Detaljnije>>

PARTNERI:

I N Ž E N J E R I N G • G R A Đ E N J E • P R O J E K T O V A N J E

Direkcija javnih radova Direkcija za saobracaj Grad Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Gradjevinski fakultet KESZ