FIDIJA INVEST

STAMBENI PROSTORI

POSLOVNI PROSTORI

FIDIJA INVEST d.o.o. je firma koja se bavi investicionom izgradnjom
i prometom nekretnina.


Visok nivo funkcionalnosti i kvaliteta gradnje. U našoj ponudi zastupljene su nekretnine za kupce svih profila. Detaljnije>>


Funkcionalni i kvalitetno opremljeni prostori na atraktivnim lokacijama, idealni za Vaše poslovanje. Detaljnije>>

PARTNERI:

I N Ž E N J E R I N G • G R A Đ E N J E • P R O J E K T O V A N J E

Direkcija javnih radova Direkcija za saobracaj Grad Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Gradjevinski fakultet KESZ