NAJNOVIJE VIJESTI I DEŠAVANJA


Izgradnja objekta Nacionalnog centra za transfuziju krvi Crne Gore u Podgorici

Izgradnja dječijeg vrtića Lenka Jurišević u Bijelom Polju

Izgradnja šetališta u Kolašinu

Izgradnja Upravne zgrade FSCG u Podgorici

Izgradnja stambenih jedinica, 5 zgrada, za REIDP populaciju na Koniku u Podgorici

Izgradnja Internata za žene na Kakaričkoj Gori

Rekonstrukcija Tabačkog mosta u Podgorici

Sanacija mosta Tmušići 1

Regulacija korita rijeke Lim

Izgradnja mosta u mjestu ZORIĆI ,Opština Andrijevica

Izgradnja stambeno-poslovnih objekata O1,O2,O3,O4, Zelenika, Herceg Novi

Izgradnja stambeno-poslovnog objekta na Starom Aerodromu u Podgorici

Izvođenje radova na izgradnji objekta Nacionalnog centra za transfuziju krvi Crne Gore u Podgorici
2012. godine

Izvođenje arhitektonsko-građevinskih radova za poboljšanje energetske efikasnosti Instituta za bolesti djece u sklopu Kliničkog centra Podgorice
2012. godine

Izvođenje radova na sanaciji TUNELA broj 2 - na magistralnom putu M-2 Podgorica-Kolašin, km 1004+693
2012. godine

Izgradnja poslovno-stambenih objekata O1, O2, O3 i O4 u Zelenici, Opština Herceg Novi
2012. godine

Disaster recovery data center - Bijelo Polje
2012. godine

Most "Baily M-1" Plužine
2012.. godine

Rekonstrukcija O.Š. "Luka Simonović" - Nikšić
2012. godine

Rekonstrukcija srednjoškolskog centra "Ivan Uskoković" - PG
2012. godine

Nadogradnja O.Š. "Milan Vukotić" - Golubovci
2012. godine

Tunel br. 8 na magistralnom putu M-2, Ribarevina-Berane-Rožaje-Špiljani
2012. godine

Sanacija mosta na ulazu u Plav na magistralnom putu R-9, Murino-Plav-Gusinje; dionica R-9.1 (Plavski most)
2012. godine

Sanacija mosta Besnik, na magistralnom putu M-2, Ribarevina-Špiljani
2012. godine

Stambeno poslovni objekat "Zagorič"
2012. godine

Sanacija tunela br. 50 na magistralnom putu M-18, Šćepan Polje, Plužine
2012. godine

Sanacija mosta "Uloševina" na magistralnom putu M-2, dionica Mojkovac-Ribarevina
2012. godine

AKTUELNO

-

PARTNERI:

I N Ž E N J E R I N G • G R A Đ E N J E • P R O J E K T O V A N J E

Direkcija javnih radova Direkcija za saobracaj Grad Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Gradjevinski fakultet KESZ